PRACE DYPLOMOWE - PO CO I KIEDY?

Czym jest praca dyplomowa? Praca dyplomowa to pisemna praca, której napisanie i późniejsze obronienie jest konieczne do otrzymania konkretnego tytułu zawodowego bądź naukowego, a zarazem ukończenia szkoły bądź uczelni. Prace dyplomowe są podzielone na kuilka grup, które uzależnione są od rodzaju szkoły, uczelni oraz poziomu nauczania. Na uczelniach wyższych wyróżnia się pracę licencjacką, inżynierską, magisterską oraz doktorską.

Prace dyplomowe na wyższym szczeblu nauczania zarówno w Europie jak na całym cywilizowanym świecie są zunifikowane, a co za tym idzie duplom magistra zdobyty w Polsce będzie miał swoją ważność zarówno w Niemczech jak i Stanach Zjednoczonych. Zależność ta działa również w drugą stronę. Jeśli zdobyliśmy tytuł w USA, dostaniemy pracę w Polsce etc.