ELEMENTY SKŁADOWE PRACY

To co najważniejsze czyli zawartość pracy w formie treści. Na pierwszej stronie rzecz jasna powinna znajdować się strona tytułowa. Na stronie tej powinna znajdować się nazwa uczelni, wydział lub instytut, imię i nazwisko studenta oraz numer indeksu, tytuł pracy, imię i nazwisko promotora oraz miejsce i data obrony. Zawartość oraz układ strony tytułowej to kwestia umowna, która uzależniona jest od wytycznych konkretnej uczelni.

Kolejnym etapem jest ułożenie spisu treści. Z tym aspektem bywa bardzo różnie. Niektórzy układają spis treści na samym początku i potem na jego podstawie układają rozdziały i podrozdziały, inni natomiast spis treści zostawiają na sam koniec.

Kolejnym, wbrew pozorom bardzo ważnym i niestety najtrudniejszym do opanowania jest wstęp oraz zakończenie pracy. Po pierwsze, elementy te są najuwazniej czytane przez recenzentów, gdyż muszą one zawierać niejako esencję pracy, jej myśl przewodnia, wnioski i przesłania.