BIBLIOGRAFIA

Ostatnim i równie ważnym elementem pracy jest bibliografia. Bibliografia zawiera wszystkie pozycje, które zostały wykorzystane podczas pisania pracy. W bibliografii można również załączyć te pozycje, których nie używaliśmy, ale wiemy, że istnieją i dotyczą tematu pracy. W tym przypadku należy jednak uważać, by nie narazić się na podchwytliwe pytania ze strony komisji na temat tych pozycji.

Wpisując nieznane nam pozycje do bibliografii, warto zapoznać się z nimi choć powierzchownie. Bibliografia musi być również podzialona na podrozdziały dotyczące różnych źródeł, czyli dokumenty i materiały, opracowania książkowe, filmy, źródła internetowe etc.