ROZDZIAŁY I PODROZDZIAŁY

Rozdziały i podrozdziały stanowią swego rodzaju kwintesencję pracy. To w nich zawiera się treść i główny przekaz dzieła. Dlatego też te elementy powinny być przemyślane i wykonane z rozwagę, a nie na chybił-trafił. O ile kwestia sensownego podziału treści na poszczególne części to ważna kwestia decydująca poniekąd o sensie pracy, już samo oznaczanie poszczególnych rozdziałów to kwestia estetyki, które wbrew pozorom nie można zaniedbać.

Każdy rozdział należy zaczynać od nowej strony, natomiast podrozdziały należy wyraźnie oddzielać od siebie jednym pustym wersem. Tytuły rozdziału oraz numery należy wyróżnić z tekstu. Najlepiej do tego celu użyć pogrubionej, pochylonej lub podkreślonej czcionki.