PIERWSZE KROKI I PRZYGOTOWANIA

Pierwszą i najważniejszą kwestią, jaką trzeba wziąż pod uwagę podczas pisania zarówno pracy licencjackiej, jak i magiesterskiej czy doktorskiej jest to, aby jeszcze przed wyborem tematu wybrać odpowiedniego promotora. Piszący pracę magisterską pewnie już wiedzą, jak ważną kwestią jest dobry promotor.

Przede wszystkim promotor musi być związany z wymyślonym przez nas tematem. Wybór doktora nauk ścisłych jako promotora pracy o tematyce humanistycznej nie będzie dobrym wyborem. Ponadto na każdym etapie pisania pracy dyplomowej należy być w ścisłym kontakcie z promotorem. Co prawda nie jest konieczne konsultowanie z nim każdego zdania czy akapitu, ale poszczególne rozdziały, ich tematyka oraz radykalne zmiany w planie pracy powinny być przemyślane i rzecz jasna skonsultowane z promotorem. Czemu jest to konieczne?

Takie konsultacje są niezbędne, gdyż to właśnie promotor podpisuje się pod dziełem studenta. Promotor jednocześnie promując studenta, zaświadcza o tym, że praca jest dobrze i rzeczowo napisana.

Jeśli ktoś ma pecha i trafi na leniwego promotora, który nie ma zamiaru pomagać studentowi w pisaniu pracy, w takim wypadku można udać się po pomoc do specjalnej firmy, która zajmuje się pomocą studentom piszącym prace.

Rzecz jasna nie chodzi tu o zlecenie napisania pracy, ale o pomoc w doborze tematyki, kontekstu pracy, zebraniu materiałów źródłowych aż wreszcie w profesjonalnym przygotowaniu i opanowaniu napisanej pracy.

Po wybraniu i co najważniejsze skonsultowaniu tematu pracy z promotorem, pierwszą rzeczą jaką należy zrobić to ułożyć wstępny plan pracy i co niezwykle ważne, zacząć zbierać materiały.

Jeśli wybór promotora był trafny i będzie on raczej służył pomocą niż wszechobecną krytyką, zbieranie materiałów z jego pomocą nie będzie niczym trudnym. Jeśli jednak mieliśmy pecha i promotor nie poczuwa się do obowiązku pomocy studentowi, materiałów na temat pracy można szukać w internecie, bibliotekach lub wśród starszych znajomych, którzy już pisali pracę na podobny temat.