System Boloński

System boloński to system utworzony na podstawie tzw. Deklaracji Bolońskiej z 1999 r., jaka wprowadziła rozdzielenie na wyższą uczelnię pierwszego, drugiego i stopnia trzeciego by harmonijnego postępu szkolnictwa wyższego na starym kontynencie i ujednolicenia rozmaitych jego europejskich systemów. Na kanwie takiej deklaracji wspiera się też system punktów sprzedażowych ECTS, umożliwiający zamianę zagraniczną uczniów w ramach uczelni objętych programem LLP Socrates-Erasmus.

System boloński podtrzymuje się na trzech cyklach kształcenia: trzyletnim studiów licencjackich ( a także stopnia), dwuletnim studiów magisterskich (II stopnia) oraz czteroletnim studiów doktorskich (III stopnia). Kurs na każdym z cyklów kończy się uzyskaniem konkretnego tytułu zawodowego.

Po trzech latach studiów i obronie tzw. prac licencjackich zyskuje się np. tytuł licencjata. Po dwóch latach studiów wieńczących studia magisterskich zyskuje się tytuł magistra. Po 4 dalszych latach i obronie pracy doktorskiej można mieć tytuł doktora.

Nie możemy wpisać się na wyższą uczelnię Ii albo III stopnia, nie ukończywszy studiów Oraz stopnia. Bardzo podobnie nie możemy się zapisać na wyższą uczelnię III stopnia, nie posiadając tytułu magistra. Mamy szansę tymczasem zrobić sobie przerwę w nauce, gdy mamy, załóżmy, dość studiowania po stworzeniu oraz obronieniu pracy licencjackiej na trzecim roku studiów Oraz stopnia. Studia dyplomowe mamy sposobność zainicjować w dowolnym momencie życia po uzyskaniu tytułu licencjata.

Warto zdawać sobie sprawę jednakże iż najkorzystniej edukacja robić, przebywając osobą do 26. roku życia. Korzystamy wówczas z opieki państwa, jakie opłaca zamiast człowieka składki zdrowotne. Po 26. roku życia musimy sobie opłacać sami te składki.

Wracając jednak do prac licencjackich, po ich napisaniu zachodzi tzw. obrona, tak więc wielokrotnie reakcji na pytania szczególnej komisji złożonej z kadry naukowej. Gdy licencjaty są pisane samemu, nie ma żadnego kłopotu z udzieleniem znanych odpowiedzi oraz obronieniem pracy. Słabiej, gdy zleciliśmy stworzenie naszej pracy podsumowującej studia licencjackie komuś obcemu. Wówczas częściej nieodzowny staje się relacje z taką osobą przed przystąpieniem do obrony.