Czym różnią się prace doktorskie od prac magisterskich?

Gdy udało nam się napisać prace magisterskie a potem je obronić przed komisją dyplomową to zwykle myślimy, iż to najtrudniejszy egzamin w życiu. W przypadku jednakże osób, które chcą kontynuować naukę i zdobyć wyższy stopień naukowy kolejnym wyzwaniem będzie doktorat. Przedsięwzięcie to jednak o wiele bardziej trudne i wymagające więcej czasu i wkładu wiedzy.

Założenia obydwu prac są więc podobne, gdyż zarówno prace magisterskie jak i doktorskie wymagają poruszenia pewnego zagadnienia i przybliżenia go czytelnikom. Zawarta bowiem musi tu być analiza pola problemowego, czyli prowadzone badania na temat danej kwestii.

Ponadto trzeba sformułować cel badań oraz spodziewane korzyści poznawcze i praktyczne. W przeciwieństwie więc do prac magisterskich musimy tu postawić pewne hipotezy lub tezy, potem scharakteryzować przedmiot naszych badań a na końcu udowodnić wcześniejsze założenia.

Pamiętać też należy, że obrona doktorska musi być oryginalnym rozwiązaniem potencjalnego problemu naukowego albo artystycznego. Siłą rzeczy bowiem, nie tak jak w wypadku prac magisterskich, przyszły doktor musi mieć ogólną wiedzę teoretyczną w swojej dziedzinie naukowej bądź też artystycznej.