Archiwum kategorii: Prace magisterskie

Tematy wybierane na prace magisterskie przez studentów.

Studenci piszą prace magisterskie na różne tematy. Wszystko zależy od kierunku studiów, zainteresowań autorów, osoby promotora (czasem to on narzuca temat czy zagadnienie, którym mają się zająć jego seminarzyści, po czym wykorzystuje wyniki tych badań do własnych celów, np. rozprawy habilitacyjnej, czy wielkiego projektu).

Niekiedy zdarza się, że studenci wybierają temat czy problem pod kątem dostępnej literatury. Tak czynią zwłaszcza osoby z kierunków humanistycznych. W końcu wiele kwestii już została dogłębnie omówionych, więc wystarczy przejrzeć kilkadziesiąt pozycji i już będzie materiał na ciekawe prace magisterskie.

Trochę inaczej jest z wyborem tematów na uczelniach technicznych. Jeśli materiałów jest mało, a temat dość nowatorski, to studenci z chęcią go wybierają, ponieważ tworzą coś nowego, mogą więc zapisać się w historii danej dyscypliny naukowej.

Właśnie tak zaczynała się kariera wielu wykładowców akademickich - byli pionierami w jakiś dziedzinach, a ponieważ brakowało w nich ekspertów, źródeł, opracowań, to sami nimi zostawali (choćby w wymiarze lokalnym).

Największą wartość mają te prace magisterskie, które są efektem zainteresowań autorów. Dołożyli oni bowiem wszelkich starań, żeby dzieła te były wartościowe merytorycznie, wzbogacające istniejący stan wiedzy, rozwijające pewne kwestie, problemy odnoszące się do danego zagadnienia.

Stworzenie takich utworów wiąże się bardzo dużym wysiłkiem, nakładem pracy (intelektualnej, organizacyjnej, kronikarskiej i innej), ale dla pasjonatów nie ma to większego znaczenia. Dla nich pisanie pracy magisterskiej jest czymś normalnym.